Αντισεισμική Θωράκιση Κτιρίων Ο.Ε.

Τεχνική εταιρεία

Ιπποκράτους 167, 114 72, Αθήνα

Τηλ. +30 211 800 8088

Fax. +30 211 800 8089

e-mail. dm@antiseismic.gr